tubearchivist/.gitignore
2023-06-22 23:28:06 +07:00

13 lines
136 B
Plaintext

# python testing cache
__pycache__
.venv
# django testing db
db.sqlite3
# vscode custom conf
.vscode
# JavaScript stuff
node_modules